email facebook twitter youtube

logo

Het digitale medialandschap verandert in hoog tempo. De technologische ontwikkelingen geeft gebruikers van digitale media de mogelijkheid om de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken en op een andere manier te communiceren.

Breaking Barriers ontstond vanuit het besef dat volwassenen in taallessen te maken kregen met een grote afstand tussen het werk dat werd gedaan in de klas en de manier waarop de maatschappij functioneert. In een aantal EU werkdocumenten en strategieën over taalonderwijs voor volwassenen ligt de focus voor een succesvolle praktijk op zelfexpressie, probleemstelling en -oplossing, samenwerking en teamwork, leren hoe te leren en taalbewustzijn.

In deze context wordt geletterdheid gezien vanuit zowel een op vaardigheden gebaseerd perspectief als vanuit een maatschappelijk perspectief. Communicatie is hierbij essentieel.
Als gevolg hiervan ontstond de vraag: hoe is technologie verbonden aan communicatie en hoe ziet dit er uit in relatie tot het onderwijsprogramma van volwassenen alfabetisering? Het antwoord op deze vraag wordt gegeven door de toolkit.

All content released under the Creative Commons License