email facebook twitter youtube

logo

Achtergrond van het Project

Alfabetisering is een kernkwaliteit die zorgt voor sociale samenhang en persoonlijke ontwikkeling. Volwassenen die moeite hebben met het begrijpen van het geschreven woord, hebben te maken met barrières om actief aan de maatschappij deel te nemen. Bovendien verbergen mensen die worstelen met lees en schrijfproblemen vaak hun gebrek en dit maakt het herkennen van leerbehoeften een grote uitdaging.

Docenten die volwassenen lesgeven, worden uitgedaagd om zich aan te passen aan de digitale omgeving en digitaal ondersteunde lesmethodes voor het onderwijzen van basisvaardigheden te gebruiken. De komst van nieuwe webtools biedt de kans om nieuwe en innovatieve lesmethodes te onderzoeken.

 

 

Het gebrek aan basis taalvaardigheiden wordt onderstreept in het internationale onderzoek naar volwassenenvaardigheden, uitgevoerd door het Programme for the International Assessment of Adult Competences (PIAAC). In het rapport ‘Global Report on Adult Learning and Education (UNESCO, 2012)’ wordt het probleem erkend dat het in het algemeen ontbreekt aan kennis over de aanpak van laaggeletterdheid. Dit suggereert de noodzaak tot grensoverschrijdende samenwerking en innovatie in de ontwikkeling van alfabetiseringsprogramma’s voor volwassenen en lestools voor docenten.

Het project pakt de vraag op hoe digitale tools kunnen helpen bij het onderwijs voor volwassenen die laaggeletterd zijn. Door de strategische samenwerking van acht Europese partners, gespecialiseerd in volwassenenonderwijs en digitale media, proberen we daar een antwoord op te vinden. Het project heeft tevens als doel te onderzoeken en aan te tonen hoe docenten in het volwassenenonderwijs de volwassen studenten kunnen betrekken bij en motiveren om digitale tools en storytelling te gebruiken.

All content released under the Creative Commons License