email facebook twitter youtube

logo

  1. Gepubliceerd onderzoek naar volwassenenalfabetisering en mogelijke innovatieve lesmethodes om volwassen studenten aan te moedigen in en te betrekken bij het volgen van alfabetiseringscursussen.
  2. Verbeterde capaciteit opbouwen en vergrootte professionele ontwikkeling van docenten bij alfabetiseringslessen aan volwassenen.
  3. Verhoogd niveau van digitale competentie en professionele ontwikkeling van docenten volwassenenonderwijs bij alfabetiseringslessen d.m.v. digitale media en storytelling.
  4. Ontwerp van een toolkit en aanvullende handleiding voor alfabetisering van volwassenen welke door de 8 deelnemende partners gebruikt kan worden.

All content released under the Creative Commons License