email facebook twitter youtube

logo

cyprusКипар
Сојузот за образование на возрасни од Кипар промовира образование на возрасните во Кипар соработувајќи со владити и невладини организации. CAEA, како национален сојуз, член на EAEA и на Интернационалниот совет за образование на возрасни (ICAE), проширува информации, промовира обула, учествува во ЕУ проекти и советува за општество кое учи со зголемени инвестиции во неформалното образование на возрасните.


italyИталија
Низ годините, AIM има добиено искуство на различни полиња и собира заедно широк опсег на професионални млади но и возрасни, ментори, предавачи, обучувачи и тренери кои се идентификуваат со неформална методологија и ја практикуваат во училиштата, места на кои се состануваат и разменуваат искуства продолжувајќи со создавање на дијалог со формалната и институционалната околина.


macedoniaМакедонија
Сојузот за развој на доживотно учење и образование на возрасни (СРОВ) започна како програма основата на бесплатно членство, воспоставена во рамките на Институтот за развој на заедницата (ИРЗ). СРОВ се регистрираше како посебно правно лице во јули, 2012 година. СРОВ работи на проекти кои водат до зајакнување и промоција на образованието за возрасни и доживотното учење. СРОВ има постојана соранотка со јавните институции како што е Министерството за образование и наука во Р. Македонија и Центарот за образование на возрасните, со кого имаме потпишано меморандуми за соработка.


maltaМалта
Со цел да се одржи економијата базирана на знаење, учењето како доживотно тежнеење е клу за успехот. За да осигура паметен, одржлив и инклузивен раст, Директоратот за доживотно учење нуди часови за образование на возрасни во неколку области на знаење. Директоратот исто така придонесува кон силна основа на додипломски студенти преку нудење на стипендии во неколку приоритетни сектори од економијата базирана на знаење.


netherlandsХоландија
FC Sprint² е образовен пристап развиен од страна на Колеџот во Фрисланд. Пристапот е наменет за зголемување на приносот од образованието. Пристапот се фокусира на фундаментално различно однесување на учителите. FC Sprint² компанијата за ресурси е компанија за тренинг во рамките на Фрисланд Колеџот. Колегите и студентите градат ресурси прилагодени на практичното искуство, учениците, и ресурсите. Овие извори мора да осигураат дека учениците имаат повеќе можности за учење.


norwayНорвешка
Skills Norway is the Norwegian Agency for Lifelong Learning. The name closely linked to our social mission: To contribute to increased employment and active citizenship. Skills Norway promotes and demonstrates the importance of skills policy in our nation’s development. Our main goal is to contribute to supporting active citizenship, improving employability and increasing participation in education. Skills Norway promotes access and participation in formal, non-formal and informal adult education through research, basic skills, integration, career guidance and programmes and subsidies.

 


polandПолска
Deinde (DinD) е приватна компанија со ограничена одговорност и провајдер на образование за возрасни активна на полето на доживотното учење, неформални начини на образование, професионална и општествена активација и претприемништво. Deinde е микро претпријатие (со помалку од 10 вработени) кое се наоѓа во регионот Лублин кој е во област со неповолна положба (рурална област, еден од најсиромашните региони во ЕУ).


ukВелика Британија
The Centre for Post-14 Education and Work at UCL Institute of Education seeks to improve the relationship between education, working life and active citizenship, internationally, nationally and locally. The English, Maths and ESOL, Literacy and Numeracy (EM&ELN) network has been set up for researchers, policy makers and practitioners to link together to share theory and practice concerned with teacher and learner development of subject knowledge and expertise in these areas, including teacher education and professional development.

 


Кипар

vox

adae

ucl

aim

fcsprint

mede1

caea

Poland deinde logo

Сите содржини објавени под Заедничка Креативна Лиценца