email facebook twitter youtube

logo

joomla bootstrap menu

writing icon onlyPISANIE

Nauczyciele borykają się z nowymi wyzwaniami i możliwościami związanymi z zaadaptowaniem się do metod nauczania podstawowych umiejętności funkcjonalnych wśród osób dorosłych, wykorzystujących środowisko narzędzi informatycznych / cyfrowych. Narzedzia informatyczne / cyfrowe umożliwiają odkrywanie innowacyjnych metod kształcenia.

Szkolenie nauczycieli / trenerów / pedagogów z zakresu innowacyjnych metod kształcenia dorosłych.

1

Wymiana dobrych praktyk dotyczących podstawowych umiejętności z zakresu czytania i pisania.

2

Stworzenie szkoleń z zakresu podstawowych umiejętności funkcjonalnych, dopasowanych do potrzeb osób dorosłych.

3

Stworzenie pakietu narzędzi cyfrowych dla nauczycieli / trenerów specjalizujących się w kształceniu osób dorosłych, wykorzystującego narrację (storrytelling) i innowacyjne nośniki cyfrowe.

4

Celem projektu Breaking Barriers jest zmierzenie się z potrzebami grupy osób dorosłych pomiędzy 25 a 65 rokiem życia, dysponujących niskimi podstawowymi umiejętnościami funkcjonalnymi, a w rezultacie – nabycie przez nich nowych kompetencji i zwiększenie ich perspektyw zawodowych. Każdy z uczestniczących krajów zmaga się z innymi problemami związanymi z kształceniem osób dorosłych o niskich umiejętnościach funkcjonalnych, a coraz częstsze użycie narzędzi informatycznych i cyfrowych zwiększa skalę tych potrzeb i stwarza nowe możliwości bardziej zaangażowanego kształcenia i odkrywania nowych metod nauczania podstawowych umiejętności funkcjonalnych. Poprzez strategiczną współpracę 8 partnerów, projekt ma na celu wprowadzenie nowatorskich technik mierzenia się z wyzwaniami związanymi z kształceniem dorosłych z różnych kultur.

 

 

All content released under the Creative Commons License