email facebook twitter youtube

logo

Środowisko narzędzi informatycznych i cyfrowych zmienia się w zawrotnym tempie, a rozwijające się technologie umożliwiają użytkownikom spojrzenie na świat z innej perspektywy.

Projekt Breaking Barriers zrodził się ze świadomości, iż osoby dorosłe uczestniczące w szkoleniach z zakresu podstawowych umiejętności funkcjonalnych muszą się mierzyć ze znaczącą przepaścią pomiędzy tematyką zajęć szkoleniowych a sposobem, w jaki funkcjonuje społeczeństwo. Umiejętność czytania i pisania wśród osób dorosłych jest również przedmiotem wielu strategii i dokumentów roboczych Unii Europejskiej, w których kluczowe elementy dobrych praktyk skupiają się wokół autoekspresji, stwarzania i rozwiązywania problemów, współpracy i pracy zespołowej, uczenia się tego, jak się uczyć oraz świadomości języka. Podsumowując, podstawowe umiejętności funkcjonalne osób dorosłych obserwowane są zarówno z perspektywy kompetencji, jak i przystosowania do życia w społeczeństwie, a podstawą jest komunikacja i dzielenie się wspólnymi doświadczeniami wypływającymi z określonych praktyk społecznych.

Nawiązując do omawianej problematyki postawione zostało pytanie, co łączy technologię z komunikacją i jak to powiązanie odnosi się do programu nauczania osób dorosłych? Pakiet narzędzi cyfrowych umożliwi znalezienie odpowiedzi na to pytanie.

Koncepcję pakietu narzędzi informatycznych można rozłożyć na elementy pierwsze wyobrażając sobie metaforę podróżnika rozpoczynającego wyprawę. W tym przypadku podróżnikiem jest nauczyciel, a wyprawą jest proces nauczania. Przed startem podróżnik musi wybrać miejsce, z którego wyruszy i spakować torbę z rzeczami, których swoim zdaniem najbardziej potrzebuje. W czasie trwania wyprawy może wyjąć z torby niektóre przedmioty, zamienić je na inne, bądź użyć już posiadanych przedmiotów w zupełnie inny sposób niż zakładał na początku. Podróżnik nie wie, dokąd zaprowadzi go wyprawa, ani kogo lub co może spotkać po drodze, ale torba, która jest w tym wypadku metaforą pakietu narzędzi, cyfrowych umożliwi mu osiągnięcie sukcesu..

Dlatego pakiet powinien być odbierany jako dynamiczna reprezentacja narzędzi niezbędnych do podróży w kierunku kształcenia. Narzędzia z torby mogą być używane przez podróżnika na różne sposoby, w zależności od kontekstu, lokalizacji, jak i samej wyprawy. Nawiązując do początkowego problemu spowodowanego przepaścią pomiędzy rozwojem technologii i narzędzi cyfrowych a programem nauczania - pakiet narzędzi oferuje wgląd w szereg narzędzi cyfrowych i aplikacji komputerowych, oferując przy tym wskazówki i sugestie, jak uzyskać dostęp i zaadaptować podane narzędzia, w taki sposób, aby wesprzeć dorosłych uczniów w nabyciu podstawowych umiejętności funkcjonalnych wykorzystując obecnie dostępnego środowisko cyfrowe.

Klasyfikacja informacji zawartych w pakiecie narzędzi została opracowana na bazie platformy efektów przyswajania umiejętności czytania i pisania (http://www.schoolslearningoutcomes.edu.mt/en/), skupiającej się na słuchaniu i mówieniu oraz czytaniu i pisaniu. Chociaż ww. platforma powstała jako część szkolnego projektu, odnosi się również do umiejętności czytania i pisania w kontekście zawodowym i została dostosowana do potrzeb kształcenia dorosłych.

Jako część pakietu narzędzi, platforma może ułatwić nauczycielom wyszukanie odniesień do konkretnych narzędzi i środków przekazu, które pomogą im w osiągnięciu zamierzonego efektu kształcenia.
Oto konkretny przykład ćwiczenia sprawdzającego efekty przyswajania wiedzy, odnoszącego się do komunikacji werbalnej:


Ułóż zdanie z lukami do uzupełnienia dopasowane do tematu zajęć (np. tragicznych wydarzeń).
Informacje pomocne do stworzenia podanego ćwiczenia są dostępne w pakiecie narzędzi. Podzielono je na kategorie takie jak: przykładowe cele i założenia; pomocne narzędzia; uzyskanie dostępu do narzędzi; wskazówki dot. korzystania z narzędzi oraz wszelkie dodatkowe materiały pomocnicze, które mogą być przydatne dla nauczycieli.


Pakiet może być używany przez nauczycieli nie tylko do wyszukiwania pomysłów pomocnych w uczeniu podstawowych umiejętności funkcjonalnych, ale także jako platforma wymiany pomysłów, umacniająca społeczność nauczycieli specjalizujących się w kształceniu osób dorosłych poprzez komunikację i współpracę.

Podążając tym tokiem myślenia, zaczynamy postrzegać pakiet narzędzi cyfrowych jako zestaw szeroko pojętych wskazówek, które mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli i dostosowane do potrzeb ich dorosłych uczniów. Dlatego pakiet można odebrać jako fragmenty informacji, które zostały pogrupowane w kategorie ułatwiające wyszukiwanie i filtrowanie treści zgodnie z grupą docelową, poziomem kompetencji oraz efektami kształcenia. Pakiet narzędzi cyfrowych oferuje rekomendacje i sugestie umożliwiające jak najkorzystniejsze użycie aplikacji, narzędzi oraz nośników cyfrowych tak, aby uzyskać zamierzone efekty nauczania. Pakiet to coś więcej niż zamknięta biblioteka broszur i planów zajęć opracowanych przez ekspertów. Jest to raczej kolekcja wspólnych pomysłów, doświadczeń i strategii realizacji programów zajęć, którymi mogą się wymieniać nauczyciele specjalizujący się w kształceniu osób dorosłych.

All content released under the Creative Commons License