email facebook twitter youtube

logo

Klasyfikacja informacji zawartych w pakiecie narzędzi została opracowana na bazie platformy efektów przyswajania umiejętności czytania i pisania (http://www.schoolslearningoutcomes.edu.mt/en/), skupiającej się na słuchaniu i mówieniu oraz czytaniu i pisaniu. Chociaż ww. platforma powstała jako część szkolnego projektu, odnosi się również do umiejętności czytania i pisania w kontekście zawodowym i została dostosowana do potrzeb kształcenia dorosłych.

Jako część pakietu narzędzi, platforma może ułatwić nauczycielom wyszukanie odniesień do konkretnych narzędzi i środków przekazu, które pomogą im w osiągnięciu zamierzonego efektu kształcenia.
Oto konkretny przykład ćwiczenia sprawdzającego efekty przyswajania wiedzy, odnoszącego się do komunikacji werbalnej:


Ułóż zdanie z lukami do uzupełnienia dopasowane do tematu zajęć (np. tragicznych wydarzeń).
Informacje pomocne do stworzenia podanego ćwiczenia są dostępne w pakiecie narzędzi. Podzielono je na kategorie takie jak: przykładowe cele i założenia; pomocne narzędzia; uzyskanie dostępu do narzędzi; wskazówki dot. korzystania z narzędzi oraz wszelkie dodatkowe materiały pomocnicze, które mogą być przydatne dla nauczycieli.


Pakiet może być używany przez nauczycieli nie tylko do wyszukiwania pomysłów pomocnych w uczeniu podstawowych umiejętności funkcjonalnych, ale także jako platforma wymiany pomysłów, umacniająca społeczność nauczycieli specjalizujących się w kształceniu osób dorosłych poprzez komunikację i współpracę.

All content released under the Creative Commons License