email facebook twitter youtube

logo

Środowisko narzędzi informatycznych i cyfrowych zmienia się w zawrotnym tempie, a rozwijające się technologie umożliwiają użytkownikom spojrzenie na świat z innej perspektywy.

Projekt Breaking Barriers zrodził się ze świadomości, iż osoby dorosłe uczestniczące w szkoleniach z zakresu podstawowych umiejętności funkcjonalnych muszą się mierzyć ze znaczącą przepaścią pomiędzy tematyką zajęć szkoleniowych a sposobem, w jaki funkcjonuje społeczeństwo. Umiejętność czytania i pisania wśród osób dorosłych jest również przedmiotem wielu strategii i dokumentów roboczych Unii Europejskiej, w których kluczowe elementy dobrych praktyk skupiają się wokół autoekspresji, stwarzania i rozwiązywania problemów, współpracy i pracy zespołowej, uczenia się tego, jak się uczyć oraz świadomości języka. Podsumowując, podstawowe umiejętności funkcjonalne osób dorosłych obserwowane są zarówno z perspektywy kompetencji, jak i przystosowania do życia w społeczeństwie, a podstawą jest komunikacja i dzielenie się wspólnymi doświadczeniami wypływającymi z określonych praktyk społecznych.

Nawiązując do omawianej problematyki postawione zostało pytanie, co łączy technologię z komunikacją i jak to powiązanie odnosi się do programu nauczania osób dorosłych? Pakiet narzędzi cyfrowych umożliwi znalezienie odpowiedzi na to pytanie.

All content released under the Creative Commons License