email facebook twitter youtube

logo

Podążając tym tokiem myślenia, zaczynamy postrzegać pakiet narzędzi cyfrowych jako zestaw szeroko pojętych wskazówek, które mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli i dostosowane do potrzeb ich dorosłych uczniów. Dlatego pakiet można odebrać jako fragmenty informacji, które zostały pogrupowane w kategorie ułatwiające wyszukiwanie i filtrowanie treści zgodnie z grupą docelową, poziomem kompetencji oraz efektami kształcenia. Pakiet narzędzi cyfrowych oferuje rekomendacje i sugestie umożliwiające jak najkorzystniejsze użycie aplikacji, narzędzi oraz nośników cyfrowych tak, aby uzyskać zamierzone efekty nauczania. Pakiet to coś więcej niż zamknięta biblioteka broszur i planów zajęć opracowanych przez ekspertów. Jest to raczej kolekcja wspólnych pomysłów, doświadczeń i strategii realizacji programów zajęć, którymi mogą się wymieniać nauczyciele specjalizujący się w kształceniu osób dorosłych.

All content released under the Creative Commons License