email facebook twitter youtube

logo

Projekt Breaking Barriers ma na celu zmierzenie się z potrzebami grupy osób dorosłych pomiędzy 25 a 65 rokiem życia, dysponujących niskimi umiejętnościami czytania i pisania, a w rezultacie - pomóc w nabyciu przez nich nowych kompetencji i zwiększenie ich perspektyw zawodowych. Każdy z uczestniczących krajów mierzy się z innymi problemami związanymi z kształceniem dorosłych o niskich umiejętnościach funkcjonalnych, a coraz częstsze wykorzystywanie narzędzi cyfrowych zwiększa skalę tych potrzeb i stwarza nowe możliwości bardziej zaangażowanego kształcenia oraz poznawania nowych metod nauczania podstawowych umiejętności. Poprzez strategiczną współpracę 8 partnerów, projekt ma na celu wprowadzenie nowatorskich technik mierzenia się z wyzwaniami związanymi z kształceniem dorosłych pochodzących z różnych kultur.

All content released under the Creative Commons License