email facebook twitter youtube

logo

  1. Stoiska z ulotkami zawierającymi dane kontaktowe do organizacji zajmujących się nauczaniem podstawowych umiejętności funkcjonalnych.
  2. Artykuły prasowe.
  3. Reklamy radiowe.
  4. Audio- i wideoklipy.
  5. Spoty telewizyjne.

All content released under the Creative Commons License