email facebook twitter youtube

logo

  1. Stworzenie pakietu narzędzi cyfrowych, który będzie wykorzystywany w nauczaniu podstawowych umiejętności funkcjonalnych wśród osób dorosłych.
  2. Stworzenie pakietu narzędzi cyfrowych dla nauczycieli / trenerów specjalizujących się w nauczaniu osób dorosłych.

All content released under the Creative Commons License