email facebook twitter youtube

logo

De vier belangrijkste doelstellingen van het project zijn:

  1. Onderzoeken en delen van grensoverschrijdende best practices om de aanpak te begrijpen van alfabetisering bij volwassenen d.m.v. digitale innovatie; 
  2. Training van docenten volwassenenonderwijs die gespecialiseerd zijn in het lesgeven in basisvaardigheden alfabetisering;
  3. Het creëren van een innovatieve toolkit voor docenten volwassenenonderwijs met focus op het gebruik van digitale media en interactieve storytelling om basisvaardigheden te onderwijzen;
  4. Het ontwikkelen van op maat gemaakte handleidingen voor de digitale toolkit.

All content released under the Creative Commons License