email facebook twitter youtube

logo

  1. Het ontwerpen van een digitale toolkit om te gebruiken bij alfabetiseringscursussen voor volwassenen.
  2. Het creëren van een digitale toolkit voor docenten in het volwassenenonderwijs.

All content released under the Creative Commons License