email facebook twitter youtube

logo

Het digitale medialandschap verandert in hoog tempo. De technologische ontwikkelingen geeft gebruikers van digitale media de mogelijkheid om de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken en op een andere manier te communiceren.

Breaking Barriers ontstond vanuit het besef dat volwassenen in taallessen te maken kregen met een grote afstand tussen het werk dat werd gedaan in de klas en de manier waarop de maatschappij functioneert. In een aantal EU werkdocumenten en strategieën over taalonderwijs voor volwassenen ligt de focus voor een succesvolle praktijk op zelfexpressie, probleemstelling en -oplossing, samenwerking en teamwork, leren hoe te leren en taalbewustzijn.

In deze context wordt geletterdheid gezien vanuit zowel een op vaardigheden gebaseerd perspectief als vanuit een maatschappelijk perspectief. Communicatie is hierbij essentieel.
Als gevolg hiervan ontstond de vraag: hoe is technologie verbonden aan communicatie en hoe ziet dit er uit in relatie tot het onderwijsprogramma van volwassenen alfabetisering? Het antwoord op deze vraag wordt gegeven door de toolkit.

De toolkit kan gezien worden als een dynamische verzameling van gereedschappen die handig en noodzakelijk zijn voor het leren. De tools in de koffer kunnen op verschillende manieren worden gebruikt, afhankelijk van de context. Om het gat tussen de vooruitgang in technologie en digitale media en het onderwijsprogramma te dichten, biedt de toolkit inzicht in een aantal digitale tools en geeft richtlijnen en suggesties voor het omgaan met deze. Op deze manier worden volwassenen met een leervraag geholpen bij het aanleren van vaardigheden in het huidige digitale landschap.

De categorieën die in de toolkit zijn gebruikt, zijn gebaseerd op de leerresultaten voor laaggeletterdheid, met de focus op luisteren, spreken, lezen en schrijven.

De docent kan in de toolkit een verwijzing vinden naar een leerresultaat en ideeën vinden over hoe een digitale tool gebruikt kan worden om het resultaat te behalen.

Deze toolkit is niet alleen een middel om ideeën en strategieën in de klas te vinden, maar dient ook als platform om ideeën uit te wisselen en het volwassenenonderwijs te versterken door communicatie en samenwerking.

De toolkit biedt globale richtlijnen, waarbij iedere docent vrij is om deze aan te passen en toe te passen bij zijn studenten. De toolkit bevat verschillende stukjes informatie, opgedeeld in categorieën. Deze categorieën helpen bij het zoeken en filteren van de inhoud als het gaat om doelgroepen, competentieniveaus en vaststaande leeruitkomsten. De toolkit bevat suggesties over hoe toepassingen, tools en media gebruikt kunnen worden om een leerdoel te bereiken. Het is geen bewaarplaats voor folders en lesplannen gemaakt door experts, het is vooral een gedeelde verzameling van ideeën, ervaringen en strategieën voor het toepassen van programma’s door docenten in volwassenenonderwijs.

All content released under the Creative Commons License