email facebook twitter youtube

logo

De toolkit biedt globale richtlijnen, waarbij iedere docent vrij is om deze aan te passen en toe te passen bij zijn studenten. De toolkit bevat verschillende stukjes informatie, opgedeeld in categorieën. Deze categorieën helpen bij het zoeken en filteren van de inhoud als het gaat om doelgroepen, competentieniveaus en vaststaande leeruitkomsten. De toolkit bevat suggesties over hoe toepassingen, tools en media gebruikt kunnen worden om een leerdoel te bereiken. Het is geen bewaarplaats voor folders en lesplannen gemaakt door experts, het is vooral een gedeelde verzameling van ideeën, ervaringen en strategieën voor het toepassen van programma’s door docenten in volwassenenonderwijs.

All content released under the Creative Commons License