email facebook twitter youtube

logo

De categorieën die in de toolkit zijn gebruikt, zijn gebaseerd op de leerresultaten voor laaggeletterdheid, met de focus op luisteren, spreken, lezen en schrijven.

De docent kan in de toolkit een verwijzing vinden naar een leerresultaat en ideeën vinden over hoe een digitale tool gebruikt kan worden om het resultaat te behalen.

Deze toolkit is niet alleen een middel om ideeën en strategieën in de klas te vinden, maar dient ook als platform om ideeën uit te wisselen en het volwassenenonderwijs te versterken door communicatie en samenwerking.

All content released under the Creative Commons License