email facebook twitter youtube

logo

De toolkit kan gezien worden als een dynamische verzameling van gereedschappen die handig en noodzakelijk zijn voor het leren. De tools in de koffer kunnen op verschillende manieren worden gebruikt, afhankelijk van de context. Om het gat tussen de vooruitgang in technologie en digitale media en het onderwijsprogramma te dichten, biedt de toolkit inzicht in een aantal digitale tools en geeft richtlijnen en suggesties voor het omgaan met deze. Op deze manier worden volwassenen met een leervraag geholpen bij het aanleren van vaardigheden in het huidige digitale landschap.

All content released under the Creative Commons License