email facebook twitter youtube

logo

Koncepcję pakietu narzędzi informatycznych można rozłożyć na elementy pierwsze wyobrażając sobie metaforę podróżnika rozpoczynającego wyprawę. W tym przypadku podróżnikiem jest nauczyciel, a wyprawą jest proces nauczania. Przed startem podróżnik musi wybrać miejsce, z którego wyruszy i spakować torbę z rzeczami, których swoim zdaniem najbardziej potrzebuje. W czasie trwania wyprawy może wyjąć z torby niektóre przedmioty, zamienić je na inne, bądź użyć już posiadanych przedmiotów w zupełnie inny sposób niż zakładał na początku. Podróżnik nie wie, dokąd zaprowadzi go wyprawa, ani kogo lub co może spotkać po drodze, ale torba, która jest w tym wypadku metaforą pakietu narzędzi, cyfrowych umożliwi mu osiągnięcie sukcesu..

Dlatego pakiet powinien być odbierany jako dynamiczna reprezentacja narzędzi niezbędnych do podróży w kierunku kształcenia. Narzędzia z torby mogą być używane przez podróżnika na różne sposoby, w zależności od kontekstu, lokalizacji, jak i samej wyprawy. Nawiązując do początkowego problemu spowodowanego przepaścią pomiędzy rozwojem technologii i narzędzi cyfrowych a programem nauczania - pakiet narzędzi oferuje wgląd w szereg narzędzi cyfrowych i aplikacji komputerowych, oferując przy tym wskazówki i sugestie, jak uzyskać dostęp i zaadaptować podane narzędzia, w taki sposób, aby wesprzeć dorosłych uczniów w nabyciu podstawowych umiejętności funkcjonalnych wykorzystując obecnie dostępnego środowisko cyfrowe.

All content released under the Creative Commons License