email facebook twitter youtube

logo

Historia projektu

Umiejętności pisania i czytania są kluczowymi kompetencjami zapewniającymi spójność społeczną i spełnienie osobiste. Osoby dorosłe mające problemy ze zrozumieniem tekstu pisanego zarówno w wersji drukowanej, jak i cyfrowej, zmagają się z barierami uniemożliwiającymi im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Co więcej, takie osoby często ukrywają trudności z pisaniem i czytaniem, co znacząco utrudnia identyfikację ich potrzeb edukacyjnych.

Nauczyciele / trenerzy specjalizujący się w kształceniu dorosłych borykają się również z nowymi wyzwaniami I możliwościami związanymi z przystosowaniem się do środowiska cyfrowego oraz posługiwania się metodami nauczania umiejętności czytania i pisania opartymi na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych.

 

 

Brak podstawowych umiejętności funkcjonalnych był przedmiotem międzynarodowego sondażu poziomu kompetencji osób dorosłych przeprowadzonego przez Programme for the International Assessment of Adult Competences (PIAAC). Raport The Global Report on Adult Learning and Education (UNESCO, 2012) wskazuje na kluczowy problem związany z koncepcją braku powszechnego międzynarodowego zrozumienia w kwestii podejścia do nauczania umiejętności pisania i czytania. Identyfikuje znaczącą potrzebę międzynarodowej współpracy i innowacyjności w tworzeniu programów nauczania podstawowych umiejętności funkcjonalnych wśród osób dorosłych oraz materiałów pomocniczych dla nauczycieli.

Projekt próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób narzędzia cyfrowe odpowiadają na potrzeby osób dorosłych z niskimi umiejętnościami funkcjonalnymi. Zamierza tego dokonać poprzez strategiczną współpracę pomiędzy 8 europejskimi partnerami specjalizującymi się w kształceniu dorosłych, szkoleniu i nośnikach cyfrowych. Projekt ma na celu zbadanie i ukazanie, w jaki sposób nauczyciele mogą zaangażować i zmotywować dorosłych uczniów poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz narracji (storrytelling).

All content released under the Creative Commons License