email facebook twitter youtube

logo

Cztery kluczowe założenia projektu to:

  1. Badanie i międzynarodowa wymiana dobrych praktyk w celu poznania różnych metod nauczania podstawowych umiejętności funkcjonalnych osób dorosłych poprzez cyfrowe innowacje;
  2. Szkolenie nauczycieli / trenerów specjalizujących się w nauczaniu podstawowych umiejętności funkcjonalnych;
  3. Stworzenie innowacyjnego pakietu narzędzi dla nauczycieli / trenerów, wykorzystującego narzędzia cyfrowe oraz interaktywną narrację (storytelling) w nauczaniu podstawowych umiejętności funkcjonalnych;
  4. Stworzenie instrukcji obsługi uzupełniającej pakiet narzędzi.

All content released under the Creative Commons License