email facebook twitter youtube

logo

  1. Opublikowanie badania na temat umiejętności czytania i pisania wśród osób dorosłych i dostępnych innowacyjnych metod nauczania, służących zmotywowaniu i zaangażowaniu dorosłych uczniów uczęszczających na szkolenia z zakresu podstawowych umiejętności funkcjonalnych.
  2. Ulepszenie działań w kierunku budowania potencjału i poprawy rozwoju zawodowego nauczycieli / trenerów wykwalifikowanych w zakresie nauczania podstawowych umiejętności funkcjonalnych wśród osób dorosłych.
  3. Wzrost poziomu umiejętności komputerowych i rozwoju osobistego nauczycieli / trenerów specjalizujących się w nauczaniu podstawowych umiejętności funkcjonalnych wśród osób dorosłych.
  4. Stworzenie pakietu narzędzi wraz z instrukcją obsługi, który wspomoże nauczycieli / trenerów z 8 krajów partnerskich w nauczaniu podstawowych umiejętności funkcjonalnych wśród osób dorosłych.

All content released under the Creative Commons License